BẢNG GIÁ XE & KHUYẾN MÃI THÁNG 08

Xe VinFast Fadil

Xe VinFast Fadil

Phiên bảnGiá đặc biệt Tháng 08
Fadil Tiêu Chuẩn352,500,000 VNĐ
Fadil Nâng Cấp383,100,000 VNĐ
Fadil Cao Cấp419,100,000 VNĐ
Xe VinFast Lux A2.0

Xe VinFast Lux A2.0

Phiên bảnGiá đặc biệt Tháng 08
Lux A2.0 Tiêu Chuẩn881,695,000 VNĐ
Lux A2.0 Nâng Cấp1,206,240,000 VNĐ
Lux A2.0 Cao Cấp1,358,554,000 VNĐ
Xe VinFast Lux SA2.0

Xe VinFast Lux SA2.0

Phiên bảnGiá đặc biệt Tháng 08
Lux SA2.0 Tiêu Chuẩn1,160,965,000 VNĐ
Lux SA2.0 Nâng Cấp1,642,968,000 VNĐ
Lux SA2.0 Cao Cấp1,835,693,000 VNĐ
Xe VinFast President

Xe VinFast President

Phiên bảnGiá đặc biệt Tháng 08
VinFast President3,800,000,000 VNĐ
Xe VinFast VF e34

Xe VinFast VF e34

Phiên bảnGiá đặc biệt Tháng 08
VinFast VF e34690,000,000 VNĐ
Xe VinFast VF8

Xe VinFast VF8

Phiên bảnGiá đặc biệt Tháng 08
VF8 Eco1,109,000,000 VNĐ
VF8 Plus1,289,000,000 VNĐ
Xe VinFast VF9

Xe VinFast VF9

Phiên bảnGiá đặc biệt Tháng 08
VF9 Eco1,508,000,000 VNĐ
VF9 Plus1,636,000,000 VNĐ
Xe VinFast VF5

Xe VinFast VF5

Phiên bảnGiá đặc biệt Tháng 08
Xe VinFast VF6

Xe VinFast VF6

Phiên bảnGiá đặc biệt Tháng 08
Xe VinFast VF7

Xe VinFast VF7

Phiên bảnGiá đặc biệt Tháng 08
.